Persondata politik

Persondatapolitik for Vandrådet i Vordingborg Kommune


Introduktion


Vores persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til. Dette er vigtige oplysninger, så vi håber, at du vil tage dig tid til at læse dem.


Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til vores persondataansvarlige:


Kontaktoplysninger på persondataansvarlig/dataansvarlig


Kasserer v/Michael Petersen – email: kasserer@vandraad-ivk, telefon 2160 0024Vores behandling af dine personoplysninger


Vi behandler personoplysninger, som du har udleveret til os i forbindelse med vandværkets medlemskab af Vandrådet. Disse personoplysninger behandler vi for at kunne leve op til vores kontraktlige forpligtelser overfor dig i forbindelse med afregning af samt vores forpligtelser i forbindelse med vandrådets formål.


Typisk drejer det sig om disse personoplysninger:


 • Navn, adresse, telefon, e-mail
 • Vandværkets navn og medlemsnummer
 • Betalingshistorik
 • Oplysninger, som er indeholdt i vores korrespondance med dig


 


Tidsfrister for sletning/opbevaring


Vi stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Dog opbevarer vi dem i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven.


Dine rettigheder efter persondataforordningen


I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder:


 • Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
 • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
 • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
 • Retten til at få dine personoplysninger slettet.
 • Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
 • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.
 • Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige.


Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier).


Hvis vi kan rette oplysninger, gør vi naturligvis dette gratis, med mindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats. Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Når vi sletter dine personoplysninger fra vores tjenester, er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra vores arkivservere med det samme, og det er ikke sikkert, at oplysningerne fjernes fra vores sikkerhedskopisystemer.


Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/


 


Oplysninger, som vi videregiver


Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for vandværket. Undtagelsen er i disse tilfælde:


 • Med dit samtykke


Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for vandrådet, hvis vi har dit samtykke. Vi kræver aktivt tilvalg af videregivelse af alle personoplysninger.


 • Til ekstern databehandling


Vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftale.


 • Af juridiske årsager


Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for vandværket, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:


  • Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.
  • Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser.
  • Registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer.
  • Holde vandrådet fri fra skade, vores medlemmer eller offentlighedens rettigheder, ejendom eller sikkerhed, sådan som det kræves eller tillades i henhold til lovgivningen.


 


Vi kan dele oplysninger, der ikke identificerer personer, med offentligheden og vores partnere. Vi kan f.eks. dele oplysninger med offentligheden for at vise generelle tendenser om, hvordan vores medlemmer fordeler sig.


Informationssikkerhed


Vi arbejder for at beskytte vores medlemmer mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af oplysninger, som vi lagrer.


Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt:


 • Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.
 • Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på vandrådets vegne.


 


Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder


Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik. Vi overholder også adskillige selvregulerende sikkerhedspolitikker. Vi samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder.


 


Med venlig hilsen


Vandrådet i Vordingborg Kommune